Đinh Dù Thau

Bullet2 Mã hàng: 903.02.00011
Bullet2 Đường kính: 8-10-12-15-17-19- 21
Bullet2 Quy cách: 15-16-17-18
Bullet2 Vật liệu: Thau
Danh mục: