Đinh Chỉ Thau

Bullet2 Mã hàng: 903.02.00022
Bullet2 Đường kính: 1F-1.2F-1.3F-1.5F-2F
Bullet2 Quy cách: 10-15-20
Bullet2 Vật liệu: Thau, Nikel
Danh mục: