Đinh Dập – Thau

Bullet2 Mã hàng: 903.02.00028
Bullet2 Quy cách: 7.5*12
Bullet2 Vật liệu: Thau
Danh mục: