666 Đông Ba, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
Thời gian làm việc: 07:30 - 16:30, từ thứ 2 đến thứ 7

Kiểm soát chất lượng trong gia công cơ khí chính xác là công việc vô cùng quan trọng, công việc kiểm soát chất lượng sẽ diễn ra song song với từng khâu trong quy trình gia công sản phẩm. Mục đích giảm thiểu những sai hỏng và tối đa hoá chất lượng sản phẩm làm thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Đối với từng loại sản phẩm sẽ có những yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng riêng và những tiêu chuẩn này sẽ được đo lường một cách khách quan và được kiểm soát từ công đoạn nguyên vật liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra thông qua một quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và chất lượng luôn được xác định rõ, cần đảm bảo tại từng khâu, từng bộ phận và từng nhân viên.

Back To Top