Đinh Chỉ Sắt

Bullet2 Mã hàng: 907.02.00015
Bullet2 Đường kính: 1.5F, 2F
Bullet2 Quy cách: 11-12-15-19
Bullet2 Vật liệu: sắt
Danh mục: