Sò, Cấy Có Vành

Bullet2 Mã hàng :904.01.00013
Bullet2 Quy cách :6*13- 6*20- 8*15- 8*25- 10*20- 10*23
Bullet2 Vật liệu :Sắt xi 7m, không màu, đen
Danh mục: