Cấy Không Vành

Bullet2 Mã hàng :906.01.00016
Bullet2 Quy cách :4*10- 6*13- 8*13- 8*17- 8*20
Bullet2 Vật liệu :atimol
Danh mục: