Bas Chốt Sắt

Bullet2 Mã hàng :910.01.00001
Bullet2 Quy cách :43*15*2
Bullet2 Vật liệu :sắt xi 7 M
Danh mục: