Bas Chốt Mỏ Vịt

Bullet2 Mã hàng :CMV(SL)
Bullet2 Quy cách :62*35
Bullet2 Vật liệu :sắt xi cổ
Danh mục: