Sản Phẩm

Sản Phẩm >>>> Vít Thau >>>> Vis Xẻ Rãnh 3*

Mã hàng :901.02.00024
Quy cách :3*10-12-15-25
Vật liệu :Thau không màu, xi đen, xi Nikel
 
Sản phẩm mới

Video
Bản quyền © 2011 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Trưởng