Sản Phẩm

Sản Phẩm >>>> Vít Sắt >>>> Vis Bắn Tôn - Sắt

Mã hàng :901.01.00025
Quy cách :5*20-23-25-30-40-45-50-60-70
Vật liệu :Sắt xi 7m, xi trắng, kẽm muối
 
Sản phẩm mới

Video
Bản quyền © 2011 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Trưởng