Sản Phẩm

Sản Phẩm >>>> Bulong >>>> Lục Giác Chìm 7 M

Mã hàng :928.01.00126
Đường kính :6*12,15,30,35,40...,95 - 8*13,15,20,25,30,40,50,70,95
Vật liệu :Sắt xi 7m, xi đen, xi trắng, xi Nikel
 
Sản phẩm mới

Video
Bản quyền © 2011 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Trưởng