Sản Phẩm

Sản Phẩm >>>> Bulong >>>> Lục Giác Chìm Xi Cổ

Mã hàng :928.01.00134
Đường kính :6-8
Quy cách :20-30-35-40-45-50-60-70-80
Vật liệu :Sắt xi 7m, xi đen, xi Nikel, xi cổ đỏ
Sản phẩm mới

Video
Bản quyền © 2011 Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Quốc Trưởng